Sinds enige tijd wil ik graag kleine blokken graniet bewerken. Maar, ze bewerken zoals stukken die zich in beweging hebben gezet, alsof ze zelf naar een beeldhouwwerk toe gaan, zoals naar een ander leven, een andere levensvorm. De wortel vinden van mijn werk als beedhouwer, de aanwezigheid van een blok vermengen met de aanwezigheid van het beeldhouwwerk in opkomst. Ik voel deze methode belangrijk in de continu´teit van mijn werk, van mijn persoonlijke zoektocht. De steen voelen wanneer zij begint te bewegen, haar geboren voelen worden tot een beeldhouwwerk, geboren beeldhouwwerk.

De blokken. Ik maak nu opnieuw een klein blok, maar ik voel dat ik verder ga. Het blok is er nog maar minder aanwezig dan ik me in het begin voorstelde. Ik voel me meegesleept door de beweging, door de komst van een beweging en dat is sterker dan alles. Dat gaat mijn idee over het beginblok, zoals ze was, voorbij. Ik tref mezelf dan met een blok die begint te ź vertrekken ╗, te stromen en te groeien zoals een plant. Het leven is sterker, de beweging in mij is sterker dan de massa van een blok

Terug naar pagina Beeldhouwwerken